Pædagogers arbejde med at anvende musik som genoptræning hos personer med erhvervet hjerneskade

Project Details

Description

PhD-projekt indskrevet 010116 på Musikterapi Aalborg Universitet. Vejleder er Hanne Mette Ridder, AAU og Sven-Erik Holgersen, DPU. I Phd-forløbets empiriske del, som finder sted i efteråret 2016, deltager tre pædagoger fra Handicap- og Psykiatriafdelingen i Ikast Brande kommune. Ligeledes deltager seks borgere med erhvervet hjerneskade. PhD er artikelbaseret. Forskningsmetoden er aktionsforskning (McNiff, 2011). Det teoretiske grundlag er blandt andet viden om hjernens plasticitet (Goldberg, 2006)t, musikkens indflydelse på sprog og motorik (Patel, 2008), internationale forskningsresultater fra musikterapi (reference i PhD-planen), et defineret musikbegreb om planlagte musikaktiviteter på baggrund af Community music (bl.a. Ansdell, 2011) og Communicative musicality samt specialpædagogik i socialpædagogisk profession (Madsen, 2005). Der er tale om aktionslæring (Madsen, 2013), udvikling af kompetencer og handlemuligheder gennem læring i InterAktion (Simovska, 2014) i praksis og gennem praksis. I aktionsforskningsforløbet etableres "et reflekterende team" (Madsen, 2013) og pædagogen arbejder i et tværfagligt samarbejde med opgaveløsningen.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1631/12/19

Collaborative partners

 • VIA (lead)
 • Ikast Brande Kommune (Project partner)

Keywords

 • activity
 • action competence
 • community of practice
 • disabled
 • special needs education
 • educational science studies
 • intellectually disabled adults
 • motor skills
 • relations
 • action learning

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.