Project Details

Description

Baggrund
1.Formål
Formålet med projektet er at styrke det pædagogiske arbejdet med science i daginstitutioner gennem analyse af god praksis, udvikling og formidling af erfaringer, samt inddragelse børneperspektiver gennem forskning.
Projektet sigte er at påvirke både praksisfeltet (pædagoger, naturvejledere,) og professionshøjskolernes arbejde med science.
Projektet vil bidrage med at styrke interesse for og viden om og udbredelse af science i daginstitutioner og overgang til skole.

Delmål for ” Pædagogers arbejde med science i dasgtilbud”
1.At kritisk undersøge nuværende praksis i det pædagogiske arbejde med science i daginstitutioner i Danmark
2.At afdække og formidle hvad ”god praksis” inden for science i daginstitutioner kan være. Afdækningen baseres på daginstitutioner med lang praksis indenfor feltet, et review og naturfagsdidaktisk forskning indenfor arbejdet med naturfagene med små børn.
3.At sikre overgange mellem pædagogers arbejde med science i børnehaven og skolens videre arbejde med naturfagene (Natur /teknologi) gennem publikationer til praksisfeltet og professionsuddannelserne.
4.At undersøge børneperspektiver på styrkelse af arbejdet med science i daginstitutioner, for at fremtidssikre arbejdet med science i børnehaven i en dansk pædagogisk tradition.
5.At formidle projektets viden til pædagoger og indskoling i landets kommuner gennem mini konferencer og fyraftensmøder.


Metoder
Landsdækkende kortlægning, gennem spørgeskema til alle daginstitutikoner, af dagtilbuds arbejde med science
Udarbejdelse af international videnoversigt indenfor området.
Undersøgelse af god praksis indenfor arbejdet med science i dagtilbud på baggrund af videnoversigt, interviews med praktikere og en teoretisk undersøgelse af god praksis i pædagogers arbejde
Undersøgelse af børns perspektiver på arbejdet med science i dagtilbud gennem observationer fotoeliciterede interviews med børnog interviews med pædagoger.

Formidling
Formidling og diskussion med praksisfeltet for kommunikativt at validere projektets resultater. I projektet vil vi udgive publikationer til både praksisfelt og professionshøkskoler.
Projektet formidles desuden i nordiske og internationale tidsskrifter.Layman's description

Undersøgelse af pædagogers arbejder med science i børnehaver
Short titleScience i dagtilbud
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2001/01/24

Collaborative partners

Keywords

  • daycare institutions
  • kindergartens

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.