Kompetenceudvikling med fokus på leg og kreativitet - Practioner Change studies

Project Details

Description

Projektet er et internationalt forskningsprojekt der undersøger pædagoger og andre førskole professionelles udbytte af deltagelse i efteruddannelses programmer i lege facilitering. der er fokus på at undersøge de fagprofessionelles udvikling gennem et samspil mellem efteruddannelse og innovative praksisser i egne institutioner.
Projektet har en komparativ del hvor førskolepraksisser og de fagprofessionelles legende didaktikker sammenliges mellem DK og Colombia.
Short titleKompetenceudvikling med fokus på leg og kreativitet
StatusFinished
Effective start/end date01/05/2023/06/22

Collaborative partners

  • Aalborg University (Project partner)
  • Univercity College Lillebælt (Project partner)
  • Rutgers University (Project partner)
  • LEGO Fonden (Joint applicant) (lead)
  • University of Los Andes

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.