Pædagogik og produktudvikling

Project Details

Description

Entreprenørskab, innovation og kreativitet kan vanskeligt måles og vurderes objektivt, fordi sådanne fænomener opstår og konstitueres i en social kontekst. I projektet ønskes at adressere denne udfordring ved at inddrage slutbrugere og fokusgrupper aktivt i den formative og summative evaluering af de innovative processer, som rammesættes på pædagoguddannelsen. Herved ønskes tilsvarende at udvikle en undervisningsform og didaktik med tydeligere forbindelse til relevante aktører, interessenter og brugere.


StatusFinished
Effective start/end date01/08/1701/03/19

Collaborative partners

  • Marievang Skolen (Project partner)
  • Slagelse Erhvervscenter (Project partner)
  • FRIRUM (Project partner)
  • University College Absalon (Project partner) (lead)
  • Fonden for Entreprenørskab

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • children and youth