Project Details

Description

Formålet med forskningen er skabe indsigt i uddannelse af uddannere i pædagogikum på en professionsuddannelse fra de starter som adjunkter og til de afslutter med lektoranmodning. Vi anlægger et professionsdidaktisk blik på udvikling og kvalificering af undervisere i videregående (professions)uddannelse. Forskningsspørgsmålet lyder: Hvordan forstår adjunkterne rollen som professionsuddannere, og hvordan udvikles deres professionelle identitet gennem adjunktforløbet?
Projektet er en selvstændig fortsættelse af et igangværende følgeforskningsprojekt om opstarten af Uddannelsesakademiet i VIA.
Projektet er et forløbsstudie omkring adjunkter i pædagogikum med interviews med den enkelte og kontekstorienterede data i form af observationer og fokusgruppeinterviews fra læringsfællesskaber i pædagogikum, på professionsuddannelser og i forskningsmiljøer.
Teoretisk er vi inspireret af professionsteorier om professionel identitet og professionsidentitet, forskning i professionelle læringsfællesskaber og grænsekrydsning mellem egen uddannelse, tidligere erhvervserfaringer, professionsuddannelsen de underviser på og pædagogikum. Vi bygger videre på tidligere forskning om adjunkter, som især er optaget af samspillet mellem adjunkters egen undervisning og deltagelse i FoU, hvilket vi ser som en rekontekstualisering.
StatusActive
Effective start/end date30/10/2331/12/27

Keywords

  • professional bachelor programmes