Pædagogisk arbejde på tærsklen mellem arangerede fritidsarenaer og etableredeuddannelses- og fritidstilbud.

  Project Details

  Description

  Forskningsprojektet er en del af laboratorie for urban pædagogik.

  Abstrakt: Pædagogisk arbejde på tærsklen mellem arrangerede fritidsarenaer og etablerede uddannelses- og fritidstilbud
  Projektet er en del af Forskningslaboratoriet for Urban Pædagogiks arbejde med at udvikle viden om pædagogiske indsatsmuligheder overfor udsatte unge i byens rum til brug for en styrkelse af de pædagogiske uddannelser og professioner.

  Gennem studier af unges fællesskaber i arrangerede fritidsarenaer i form af social- og fritidspædagogiske projekter, hvor gade-, by- og ungdomskultur tematiseres, søger nærværende forskningsprojekt at afdække disse fritidsarenaers potentialer som indsatser i relation til udsatte unge. Viden om arenaernes potentialer er relevant for de pædagogiske professioner og uddannelser i relation til at understøtte udsatte unges arbejde med at skabe meningsfulde forbindelser mellem arrangerede fritidsarenaer og etablerede uddannelses- og fritidstilbud.


  StatusActive
  Effective start/end date01/03/1830/12/22

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.