Project Details

Description

Projektets vision er at skabe en ny professionsfaglighed i læreruddannelsen, hvor studerende uddannes som kompetente forandringsagenter. Kernen i denne faglighed er, at de studerende oplever sig selv om fagligt funderede initiativtagere, der gennem undervisning i skolens fag kan skabe værdi for elever i grundskolen, og som kan medvirke til at gøre disse elever parate til selv at skabe værdi i samfundet. Denne professionsfaglighed bygger på entreprenørskab og teknologiforståelse. Visionen er dermed at udvikle en læreruddannelse, som er tidssvarende i forhold til fremtidens digitaliserede samfund og det 21. århundredes kompetencer.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2001/01/23

Keywords

  • teacher education