Pædagogisk ledelse, Videre med Professionelle læringsfællesskaber

Project Details

Description

Pædagogisk ledelse (5 ECTS) – et skoleledermodul, hvor undervisere og studerende i fællesskab udfolder muligheder og dimensioner inden for pædagogisk ledelse med en forståelse såvel i en organisatorisk som samfundsmæssig kontekst.
Læringsmålet i modulet: "At den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at initiere og lede læreprocesser med henblik på udvikling og fornyelse af læringsmiljø og pædagogisk praksis".
Temaer til de 4 studiedage: 1. "Bæredygtig ledelse - med fokus på organisatoriske læringsprocesser", 2. "Pædagogisk ledelse med data og skolens kapacitetsopbygning", 3. "Lederen som faglig kvalitetsudvikler af undervisning og pædagogisk lærings- og refleksionskulturer" og 4. "Professionelle Læringsfællesskaber som en styrings- og ledelsesmetode".
På modulet har der været arbejdet dels med forskningsbaserede teoretiske oplæg og dels med forskelle studieprocesser, hvor skoleledere og afdelingsledere har kunne sætte egne pædagogiske, ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer fra egne skoler i spil med holdets refleksioner. Studieformer har været forskellige afhængig af de enkelte temaer.
Diplommodulet er tilpasset det samlede projekt: Videre med Professionelle læringsfællesskaber, hvor de enkelte skoler i de 3 kommuner (Middelfart, Vejle og Langeland) arbejder med specifikke genstandsfelter, som på bedste vis har en kobling til dette diplommodul. For at læse mere: se www.videremedplf.dk

Layman's description

Et diplommodul for skoleledere: Pædagogisk ledelse, Videre med PLF på tværs af Vejle, Middelfart og Langeland Kommune i tæt samarbejde med Pædagogik og Læring, Undervisningsmidler og Ledelse og organisation, UCL
Short titlePædagogisk ledelse
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1930/01/20