Pædagogstuderendes vej ind i musikpædagogikken med leg og børns perspektiver i centrum? – et aktionsforskningsprojekt i dagtilbud.

Project Details

Description

Gennem et aktionsforskningsdesign undersøges pædagogstuderendes erfaringer med at arbejde med børneperspektiver og børns muligheder for leg i musikalske fællesskaber i dagtilbud.
Projektets formål er at pege på centrale musikpædagogiske og -didaktiske opmærksomhedsmarkører, der har en betydning for studerendes mod til at udfolde en improviserende musikpædagogisk praksis.
Projektets samarbejdsflader går på tværs af VIA og UC Syd og tager afsæt i et tidligere studie, der omhandlede pejlemærker for musikpædagogisk kvalitet i dagtilbud (Pallesen, Bundgaard og Dahl Madsen, 2022).

Key findings

Vi forventer at bidrage til professionsuddannelses- og dagtilbudsforskningsfelterne og professionen med både konkrete beskrivelser af og begrebsliggjorte pædagogiske og uddannelsesdidaktiske opmærksomhedsmarkører, der ser ud til at have betydning for pædagogstuderendes mod til en improviserende musikpædagogik med fokus på børneperspektiver og muligheder for leg.
Dermed vil vi kunne pege på centrale pædagogiske og musikdidaktiske pejlemærker og udviklingspotentialer i danske dagtilbud, på pædagoguddannelsen og i Efter Videreuddannelsesregi.
Short titlePædagogstuderendes vej ind i musikpædagogikken
StatusActive
Effective start/end date02/01/2328/12/35

Collaborative partners

  • University College South Denmark (Project partner) (lead)

Keywords

  • social work