Project Details

Description

Formålet er at undersøge, hvilken betydning det har for unges selvforståelse, deltagelse i skolens aktuelle fællesskaber og rettethed mod videre uddannelse, at de skal uddannelsesparathedsvurderes i 8.klasse.
Dette belyses gennem et social praksisteoretisk perspektiv.
Som mennesker lever vi vores liv på tværs af forskellige og ofte modsætningsfulde handlesammenhænge (Dreier, 1999b). Det bliver derfor en vigtig opgave for den unge at kunne få sit liv til at hænge sammen og give mening på tværs af livets handlesammenhænge. Det giver i vores projekt anledning til en antagelse om, at dét at kunne gøre sig parat til uddannelse må kobles til de unges muligheder for at se personlig mening (Nielsen, 2008) på tværs af livets fællesskaber. Det er således et ønske i projektet at indfange og undersøge, hvordan uddannelsesparathed opleves fra de unges perspektiv, da de er i besiddelse af vigtige erfaringer om og opfattelser af det arbejde, der nu udfolder sig i skolen omkring UPVen. Viden om de unges oplevelser og erfaringer er afgørende for at forstå samspillet mellem de kontekstuelle betingelser i skolen og elevernes handlinger.

Forskningsspørgsmål
•Hvilke muligheder og begrænsninger skaber det for unges deltagelse i skolens fællesskaber, at de skal uddannelsesparathedsvurderes i 8.klasse?
•Hvilken betydning får uddannelsesparathedsvurderingen for de unges forståelse af sig selv og andre?
•Hvilken betydning får uddannelsesparathedsvurderingen for den unges engagement i skolens fællesskaber og rettethed mod videre uddannelse?
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1631/12/17

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • children and youth
  • education, professions and jobs