Partnerskab om MOOCs (Massive Open Online Courses) i Danmark – et pilotprojekt.

Project Details

Description

Projektformål:
Formålet med pilotprojektet er kortlægning af potentialer og barrierer for etablering af et partnerskab mellem danske professionshøjskoler med henblik på udvikling, produktion, drift og formidling af viden om brug af MOOC i en dansk uddannelseskontekst. Pilotprojektet organiseres som et FOU projekt med en forskningsdimension og en udviklingsdimension. Der produceres en konkret MOOC, som kan bidrage til at løfte kompetenceniveauet i Folkeskolen inden for et af Folkeskolereformens centrale temaer, og som samtidig kan anvendes i UC-ernes grunduddannelse til lærer og pædagog.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1631/12/17

Collaborative partners

 • (lead)
 • University College South Denmark (Project partner)
 • University College Sjælland - Campus Roskilde (Project partner)
 • University College Capital (Project partner)
 • Metropol EVU (Project partner)
 • Danish School of Media and Journalism (Project partner)
 • University College of Nothern Denmark (Project partner)
 • UCL University College (Project partner)
 • VIA

Funding

 • Forsknings- og uddannelsesministeriet: DKK2,000,000.00

Keywords

 • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.