Partnerskabsaftale: Kunst, krop og kreativitet

  Project Details

  Description

  UCC og Dansehallerne har en række faglige fælles interesser inden for særligt det kunstneriske område knyttet til kropslig bevægelse og performance, hvilket giver perspektiver i forhold til synergier ved at bringe de faglige miljøer sammen og skabe konkrete projekter med relation til begge institutioners kerneydelser.

  Med Carlsberg Byens særlige placering i det urbane, kulturelle, dynamiske og eksperimenterende miljø på Vesterbro i København er det oplagt at etablere og udvikle et tværgående samarbejde mellem de to institutioner.

  Vi ønsker med partnerskabsaftalen at etablere et formelt institutionssamarbejde mellem Dansehallerne og Professionshøjskolen UCC.

  Layman's description

  Partnerskabsaftalen skal understøtte udviklingen af kunstneriske, kropslige og æstetiske aktiviteter samt styrke det pædagogiske og professionsrettede fokus på krop, kommunikation og æstetik.

  Partnerskabsaftalen er en rammeaftale. Det er er udviklingen og gennemførelsen af de konkrete aktiviteter der iværksættes der indholdsmæssigt og fagligt definerer og konkretiserer aftalen, så kunstnere og studerende samt medarbejdere og aftagerfeltet deltager i attraktive uddannelser, kurser, kunstneriske møder og events, der bærer præg af de to institutioners unikke opdrag og muligheder.
  Short titlePartnerskabsaftale melle Dabsehallerne og Professionshøjskolen UCC
  StatusNot started

  Collaborative partners

  • Dansehallerne
  • University College Capital (lead)

  Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • research designs, theory and method
  • schools, courses and institutions
  • social work and social conditions
  • children and youth
  • management, organizational development and innovation
  • education, professions and jobs
  • aesthetics, design and media