PaSQUA - The Patient Safety, and Quality Assurance trial

  • Larsen, Lisbeth Runge (Principle researcher)
  • Rasmussen, Dorte Malig (Co-researcher)
  • Lemche, Jeanet (Co-researcher)

Project Details

Description

I projektet vil kendte hverdagsteknologiers muligheder blive kombineret med sundhedsvæsnets behov for at sikre kvaliteten af behandlingen og sætte patienten i centrum. Projektet gør brug af teknologier (smartphones og tablets) som er en del af de flestes hverdag. Teknologierne er tilgængelige og aktiveret døgnet rundt, og der stilles ikke spørgsmålstegn ved, hvordan teknologien virker. Teknologien forventes at kunne støtte kommunikationen mellem borger og sundhedsprofessionelle, forbedre borgerens sektorovergange og forkorte indlæggelsestiden. Herudover forventes det smartphones kan anvendes til at kommunikere mere effektivt, samle data og understøtte processen med at træffe kliniske beslutninger.
I projektet vil teknologierne blive brugt til tæt opfølgning af skulder-, hofte- og knæpatienters forløb med henblik på at forbedre patienternes behandlingsforløb. Teknologien anvendes, så det er muligt at få realtids data, det vil sige, data indkommer, mens det, man spørger til, sker. Det er således muligt med tæt patientopfølgning. På denne måde opspores evt. komplikationer ved ’fast track’ patienter, som i dag ikke opfanges. Teknologien giver endvidere mulighed for at få viden om patienternes daglige smerter, hvornår de begynder at kunne klare daglige gøremål, hvornår de kan være fysisk aktive, hvordan de har det mentalt, og hvornår de er tilbage på arbejdsmarkedet. Denne viden kendes ikke i dag.
StatusActive
Effective start/end date01/12/15 → …

Keywords

  • welfare technology
  • health technology