Patientsikkerhed og borgerperspektiver i sammenhængende patientforløb (Det gode patient forløb) - brug af utilsigtede hændelser fra sygepleje-, lægefagligt personale, patienter og pårørende

  • Nielsen, Gert Allan (Co-researcher)
  • Larsen, Mathilde (Co-researcher)
  • Simonsen, Simon Sjørup (Principle researcher)
  • Siercke, Maj (Co-researcher)

Project Details

Description

Projektet undersøger utilsigtede hændelser, og borgersperspektiver i sammenhængende patientforløb. Både ud fra patient- og klinikerperspektiv. Projektet udvikler, gennemfører, dokumenterer og analyserer praksis- og professionsudvikling. Udviklingen gennemføres i forlængelse af eksisterende patient- og klinikerdata. Og i tæt samarbejde med sundhedsprofessionerne og hospitaler og kommuner. Arbejdet tager udgangspunkt i såvel kvalitativ som kvantitativ data. Ud over den konkrete praksisudvikling og det dertil hørende arbejde er der også være fokus på formidling af viden og erfaringer.

Samarbejdspartner: Patientombuddet. Dansk Patient Sikkerheds Database.

I projektet arbejder Simon Simonsen, ph.d. (projektleder), Gert Allan Nielsen, ph.d., Maj Siercke, lektor og Mathilde Larsen, adjunkt (Anders B. Christiansen, adjunkt arbejder også her et antal timer i foråret). Her har vi 4 underprojekter:
- review,
- kvalitativ analyse,
- udvikling af phd-projekt
- analyse/beskrivelse ud fra Dansk Patient Sikkerheds Database

StatusFinished
Effective start/end date23/02/1501/03/19

Collaborative partners

  • (lead)
  • Styrelsen for Patientsikkerhed

Keywords

  • patients