Peer feedback - hvorfor og hvordan? En håndbog til professionsbachelorstuderende

  • Jacobsen, Ditte (Principle researcher)
  • Rienecker, Lotte (Principle researcher)

Project Details

Description

Peer feedback – hvorfor og hvordan? Er en håndbog til dig, som er studerende ved en professionshøjskole eller en anden videregående uddannelse, og som skal give, modtage og måske også facilitere peer feedback. Den kan anvendes fra første dag på studiet og være en håndbog, du kan gøre brug af under hele din uddannelse.
Bogen er skrevet af Lotte Rienecker og Ditte Jacobsen og tager bl.a. afsæt i vores mange erfaringer med peer feedback, som undervisere, og deltagere i alle mulige slags feedback selv. Vi inddrager forskning og litteratur om feedback og peer feedback pr. Som en del af grundlaget for bogen har vi indsamlet 10 praksisbidrag fra undervisere. De har berettet om anvendte kriterier, spilleregler og rammer for peer feedback, sådan som de selv faciliterer det. Undervejs i bogen finder du undervisernes eksempler og mange gode råd. Bidragene fra praksis er kædet sammen med vores egne erfaringer med peer feedback, og med inspiration fra litteraturen på området. Der er lige dele fokus på, hvorfor det giver mening at arbejde med peer feedback, hvad man kan give peer feedback på, modtager og givers rolle i peer feedbacken, på de processer og følelser, der er på spil under feedbacken, og hvordan man på den lange bane kan arbejde med peer feedback i forhold til professionsrettet kompetenceudvikling og dannelse.
Brug denne bog til at forberede hvordan du/I giver og modtager peer feedback, både på holdene, og også hvis studerende selv faciliterer peer feedback. Bogen er fyldt med forslag til aktiviteter individuelt, i par og grupper, og på hold, med og uden underviser.
Der er ikke én eller få, men mange gode måder at arbejde med peer feedback. I et uddannelsesforløb kommer man til at møde mange forskellige måder: skriftligt, mundtligt, digitalt, i par, på hold, synkront, anonymt osv., og man kommer også til at være med til at påvirke og evaluere forløbene, måske også at igangsætte og organisere dem selv. Vi vil gerne bidrage til dialoger mellem studerende og undervisere om, hvordan man kan give, få, facilitere og udvikle peer feedback, så alle lærer mest muligt af både selve feedbacken, og de kriterier og spilleregler, der bliver aftalt i hvert tilfælde, og også lære af processerne som peer feedback foregår igennem.

Tak
Mange mennesker på Københavns Professionshøjskole har været involveret og interesseret i bogens tilblivelse. Dem der skal have en særlig tak er bidragsyderne: Torkil Jolin (Læreruddannelsen), Elisabeth Holm Hansen (Tegnsprogs og skrivetolkeuddannelsen), Thea Damgaard (Pædagoguddannelsen), Isa Niemann Thomasen og Jesper Glarborg Bahrenscheer (Bioanalytikeruddannelsen), Line Palle Andersen (Ernærings- og sundhedsuddannelserne), Margrethe Høst Poulsen og Ann Louise Hjort Svendsen, (Fysioterapeutuddannelsen), Grit Laurvig Kierstein (Socialrådgiveruddannelsen), Nina Baron (Katastrofe og risikomanageruddannelsen), Jesper Hundebøl (Forvaltnings- og Administrationsuddannelserne), Bo Buchholt Johansen og Bente Rindom (Sygeplejerskeuddannelsen). Bidragene findes i deres fulde længde på bogens hjemmeside. Desuden vil vi gerne takke Kristian Nøhr Jensen (Institut for Didaktik og Digitalisering) og uddannelsesleder Jannich Marschall for sparring og samarbejde i forbindelse med KP’s peer feedback-projekt, og Henriette Lorenzen (Bioanalytikeruddannelsen) for værdifulde kommentarer til manuskriptet undervejs. Og endelig skal der også lyde en stor tak til alle de studerende, der har bidraget til vores forståelse af peer feedback og læst og kommenteret på uddrag af denne bog undervejs.
Short titlePeer feedback
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1911/01/21

Collaborative partners

  • Samfundslitteratur (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • education, professions and jobs