Project Details

Description

Peer projekt i grønt iværksætter udvikles i samarbejde mellem HF & VUC Fyn og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

I projektet deltager HF-elever i et undervisningsforløb knyttet til en videregående uddannelse på UCL. I projektet arbejdes både med hf-elevernes fag-faglige viden, færdigheder og kompetencer samt elevernes karrierekompetencer. Projektet har således et dobbelt formål. Dels at styrke den enkelte HF-kursists faglige viden, erfaring og kompetence omkring viden om grønt iværksætteri koblet til en konkret erhvervsakademisk videregående uddannelse og evt. erhverv. Dels at øge elevernes kendskab til mulighederne efter ungdomsuddannelse og at forberede dem på de valg, de skal træffe.

Undervisere fra begge institutioner medvirker i udviklingen og planlægningen, og studerende fra UCL indgår som studenterundervisere (peer-to-peer) i projektet.
StatusActive
Effective start/end date02/01/2331/12/24

Collaborative partners

  • HF og VUC Fyn (lead)