Pendlerbroen

Project Details

Description

Det overordnede mål med projektet er medvirke til at udvikle det grænseoverskridende arbejdsmarked i KASK regionen. Den langsigtede effekt med Projekt Pendlerbroen er at øge beskæftigelsen i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak området.
Dette mål skal opfyldes ved, at iværksætte initiativer, der fremmer arbejdskraftens bevægelighed på tværs af grænserne mellem de skandinaviske lande og dermed skabe et grænseoverskridende arbejdsmarkeds for de brancher, som er indeholdt i projektet. Projektets formål er sekundært at fremme mobiliteten internt i Norddanmark og Sydvestsverige (og gerne Sydvestnorge i det omfang, de tilknyttes projektet). Projektet skal understøtte og forbedre mulighederne for at søge og få jobs på tværs af landegrænserne Projektets hovedformål skal mere konkret opfyldes via digital og fysisk pendling af studerende og medarbejdere mellem projektets partner-institutioner og virksomheder og institutioner i de 2 regioner således, at der sker et øget match mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft og beskæftigelsen øges. Der vil således etableres et tæt samarbejde mellem UCN og HV, herunder koordinering af uddannelsesmoduler.
Projektets grænseoverskridende merværdi vil således være at bidrage til et fælles arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområde i Interreg Øresund-Kattegat - Skagerrak området Den øgede pendling skal opnås ved,
- At virksomheden ansætter specialiseret arbejdskraft via digital eller fysisk pendling
- At de studerende tager uddannelsesmoduler hos hinanden,
- At de deltagende uddannelsesinstitutioner udvikler nye fælles uddannelsesmoduler,
- At de studerende tager praktikophold i de andre deltagende regioner,
- Udvikling og øget brug af digitale medier i undervisningen,
- Samt at udvikle digital arbejdspendling mellem virksomheder

StatusFinished
Effective start/end date01/08/1531/07/18

Keywords

  • academy educations
  • intercultural relations
  • distance learning
  • municipalities
  • educational Technology
  • digitial communication
  • professional bachelor programmes
  • virtual learning
  • network
  • professional identity