Ph.d.-projekt: Inkluderende klasse- og læringsledelse

Project Details

Description

Inkludering er i Danmark højt prioriteret uddannelsespolitisk, og lærere skal i praksis håndtere en større elevdiversitet og krav om at udvikle et inkluderende læringsmiljø. Trods dette øgede politiske fokus foreligger der i Danmark begrænset forskning, der belyser, hvordan inkludering
forstås, praktiseres og kan udvikles af lærere.
På den baggrund undersøges det i dette projekt, hvordan lærere arbejder med inkludering, og hvordan dette arbejde kan forstås og udvikles gennem en samtænkning af forskning om inkludering og forskning om klasseledelse gennem udvikling af inkluderende klasse- og læringsledelse i teori og praksis.
Relevansen og vigtigheden af dette tema accentueres blandt andet af reformen af den danske folkeskole fra 2014 med øget fokus på
inklusion, klasseledelse og kompetenceudvikling af lærere og ledere.
I projektet er der udviklet rammer for projektets analyser, der fokuserer på indhold, orienteringer og positioner i arbejdet med inkluderende klasse- og læringsledelse, og som yderligere kan fungere som generelle dynamiske analyse- og udviklingsrammer for arbejdet
med inkluderende klasse- og læringsledelse. Disse rammer er udviklet med det formål at fastholde den kompleksitet, som inkluderende klasse- og læringsledelse og udviklingen heraf rummer, men således at det samtidig bliver muligt at fokusere på enkelte delelementer med
henblik på en udvikling i praksis.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1219/02/16

Keywords

  • classroom management
  • skill development
  • inclusion