Project Details

Description

Krop og mental sundhed, når man har KOL. Hvad er vigtigt i hverdagslivet? Hvordan tackler jeg at leve med KOL? Hvad kan motivere mig til at ændre livsstil og herigennem opnå øget funktionel kapacitet, mindre åndenød, øget livskvalitet m.m.?
StatusFinished
Effective start/end date04/06/1801/02/23

Collaborative partners

  • Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt (Project partner)
  • University of Southern Denmark (Project partner)
  • VIA University College (lead)

Keywords

  • health, nutrition and quality of life
  • disease, health science and nursing

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.