Pillens vej. Problemer i samspillet mellem (gen)ordination, udlevering og dispensering af medicin til sårbare ældre i eget hjem

Project Details

Description

Medicineringsfejl er hyppige og sker typisk i overgangen mellem sektorer og ved tvivl om ansvarsfordeling. En særlig sårbar gruppe er ældre på 70 år og derover, der indtager fem forskellige lægemidler eller flere, ikke selv kan styre de mange lægemidler, og derfor har brug for hjemmesygeplejerske til dispensering af medicin. Disse ældre har generelt øget risiko for død og større risiko for lægemiddelrelaterede hospitalsindlæggelse, hvilket også er en stor økonomisk byrde for samfundet. Medicinhåndteringsproblemer ved udskrivelse fra hospital til hjem og hos den enkelte faggruppe er relativt velundersøgt, uden at det dog har nedbragt antallet af medicineringsfejl væsentligt. Derimod har der ikke været mange studier der, udover overgangen mellem hospital og hjemmet, også inkluderer samspillet mellem apoteker og hjemmesygeplejersker. Det er derfor nødvendigt at udføre en praksisnær undersøgelse af medicinhåndteringsproblemer i samspillet mellem den sårbare ældre i eget hjem, apotek, hjemmesygepleje og hospital. Formålet med projektet er at bidrage til bedre behandling og livskvalitet i en sårbar ældregruppe og til et positivt samfundsøkonomisk afkast ved at skabe viden om, hvor og hvordan medicinhåndteringsproblemer opstår i samspillet og overgangen mellem sårbare ældre i eget hjem, apotek, hjemmesygepleje og hospital samt at undersøge forbedringsmuligheder.
Short titlePillens vej
StatusFinished
Effective start/end date01/09/2131/03/24

Keywords

  • self-care
  • compliance
  • disease, health science and nursing