PIQUED- Delprojekt på Københavns Professionshøjskole, Sygeplejerskeuddannelsen: Effektstudie af højteknologisk simulationsbaseret undervisning

  Project Details

  Description

  Projektet er et delprojekt af PIQUED- ledet at Professor Carter Bloch Århus Universitet.
  PIQUED (Pathways to Improve Quality in Higher Education) vil tilvejebringe ny, forskningsbaseret viden om kvalitetsudviklingsarbejdet, dets effekter og målingen af disse.
  Målet med projektet er at tilvejebringe en inklusiv, kontekst-sensitiv evidens om veje til forbedring af kvaliteten af videregående uddannelser i Danmark.
  Projektet undersøger, hvordan uddannelseskvalitet konceptualiseres, og hvordan det adresseres gennem kvalitetsfremmende tiltag. På baggrund af international forskning, eksisterende kvalitetsindikatorer og en dybdegående, empirisk dataindsamling hos interessenter fra universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier på tværs af fagområder vil projektet identificere faktorer, som bidrager til forøget uddannelseskvalitet.
  Dernæst vil PIQUED foretage tre effektstudier af konkrete kvalitetsfremmeinitiativer på henholdsvis Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Professionshøjskolen Metropol. De casebaserede effektstudier kobler stringent, kvantitativ metode med dybdegående kvalitativ analyse.
  Endelig vil PIQUED kritisk vurdere eksisterende praksis mht. dokumentation og måling af kvalitetsfremmende tiltag i uddannelsessektoren. Projektet vil udvikle nye metoder og indikatorer til under-støtte af kvalitetsfremmende arbejde og estimeringen af, hvad der virker. PIQUED vil således bidrage til uddannelsesudvikling og beslutningstagning på vejen mod forbedret uddannelseskvalitet.
  Bidraget fra sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole bliver et effektstudie af konkrete kvalitetsfremmeinitiativer i forbindelse med simulationsbaseret undervisning med højteknologiske simulatorer.
  •Hvordan påvirker simulering udviklingen af praksisbaserede kompetencer og læring?
  •Er der systematisk evidens for effekt på praksisbaserede kompetencer, lærings- og uddannelsesresultater?
  •Er der evidens for effekt på færdigheder og kompetencer med hensyn til præstationer under praktikophold?

  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/1801/04/21

  Collaborative partners

  • Aarhus University (Project partner) (lead)
  • NordicSun2019

   Hanne Selberg (Speaker)

   20 Nov 201921 Nov 2019

   Activity: Participating in or organising an event typesSeminar