PIRLS2016 studie

  • Ruge, Dorte (Principle researcher)
  • Nordgaard, Vik, Frøydis (Co-researcher)
  • Engebrett Illøkken, Kristine (Co-researcher)
  • Pettersson, Morten (Co-researcher)

Project Details

Description

Projektet opfylder kriterier for: Anvendt forskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det formål at opnå ny viden og forståelse. Arbejdet er primært rettet mod bestemte anvendelses-områder. I dette projekt handler det om få mulighed for at anvende eksisterende data fra PIRLS2016, der ikke endnu er kommet i anvendelse i pædagogisk praksis. Særligt fokus er på det påviste forhold omkring en sammenhæng mellem skole elevers oplevelse af at være sulten i skolen, deres indtag af morgenmand, deres fravær og deres literacy performance. Dette undersøges i relation til socio-økonomiske forhold. Resultaterne af undersøgelsen vil være interessante både i en nordisk og international kontekst, fordi undersøgelsen anvender højkvalitetsdata i et internationalt, valideret design. Der vil blive udarbejdet en arktikel omkring undersøgelsen af phd. studerende Kristine Engebretsen Illøkken fra UiA, der har forskningsophold på UCL i Nov-dec 2020. Endvidere vil lektor og seniorforsker, Dorte Ruge være medforfatter på artiklen. Projektet forventes afsluttet pr. 20.december 2020. Artiklen forventets publiceret primo 2021 som 'open access'. Endvidere vil resultaterne indgå som ny viden i Projekt LEARNFOOD, der er støttet af Nordplus Horisontal, hvor UCL har projektledelsen. Fra UCL deltager Morten Petterson og Morten Rasmus Puck med statistisk ekspertise.
Short titlePIRLS Studie
AcronymPIRLS+
StatusFinished
Effective start/end date01/10/2020/12/21

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • health, nutrition and quality of life
  • schools, courses and institutions