Project Details

Description

Dette projekt har til formål at gennemføre den danske dels af OECD's PISA 2021-undersøgelsen, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (”STUK”) har udbudt.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/1931/12/21

Collaborative partners

  • VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (lead)
  • Danmarks Statistik (Project partner)
  • University College Copenhagen
  • UCL University College (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.