Play and Practise - Towards a Playful Didactics of Practise

Project Details

Description

Projektets baggrund:

Vi er i vores tid tilbøjelige til at forstå leg som en evne, vi er udstyret med fra fødslen. Dette projekt tager udgangspunkt i en anderledes og mindre romantisk forståelse af leg: at leg og øvelse hænger tæt sammen. Når vi øver os forbedrer vi ikke bare nogle specifikke færdigheder: vi forbedrer også vores evne til at lege - virtuosen er ganske enkelt bedre til at lege end novicen. Samtidig er leg også - som ekspertiseforskning peger på - en (implicit og varieret) måde at øve sig.

Projektets mål:

Mål ift. anvendt forskning: at udvikle en legende øvelsesdidaktisk, dvs. at skabe didaktisk viden om, hvordan man som underviser kan gøre sin undervisning mere legende og øvende.

Mål ift. grundforskning: at udfordre ekspertiseforskningen, der er tilbøjelige til at operere med en (for)simpel forståelse af hvad leg og øvelse er, og at udfordre legeforskning, der sammenligner leg med en andre aktivitetsformer (fx ritual, dans, teater mm.), som er tilbøjelige til at overse øvelsen som aktivitetsform.
StatusActive
Effective start/end date01/04/2031/03/23

Keywords

  • learning, educational science and teaching