Project Details

Description

Professionshøjskolen Absalon har, som en del af en bevilling fra LEGO Fonden til alle UC´er, fået tildelt en bevilling til udvikling og implementering af et 5 årigt projekt - Playfull Learning. Det overordnede mål med bevillingen til UC´erne er, at fremtidens lærere og pædagoger får kompetencer til at arbejde med en legende tilgang til børns udvikling og læring.

Layman's description

Udvikling af legende læring for studerende på Absalon

Key findings

Der udvikles et playlab, hvor første udkast står klar sommeren 2019
Der udvikles et playportfolio (en "legemanual"), som løbende udvikles i projektet
AcronymPL
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1831/07/23

Collaborative partners

 • UCL University College (Project partner)
 • University College of Nothern Denmark (Project partner)
 • VIA University College (Project partner)
 • University College South Denmark (Project partner)
 • Kabooki - LEGO wear (Project partner)
 • University College Copenhagen (lead)

Keywords

 • aesthetics, design and media
 • play
 • children
 • school development
 • creative processes

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.