Project Details

Description

I projektet deltager repræsentanter fra lærer- og pædagoguddannelsen fra alle seks UC’er i Danmark. Projektet er fondet af LEGO fonden og har bl.a. til formål at undersøge, udvikle og afprøve om og hvordan uddannelserne frugtbart kan benytte legende tilgange i undervisningen.
StatusFinished
Effective start/end date12/09/1930/06/22

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.