Project Details

Description

Udgangspunktet for Playful Learning er, at leg er vigtig og værdifuld for børns udvikling, læring og trivsel. Derfor er ambitionen med programmet at styrke alle danske børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden og deres livslange motivation for legende læring.

Playful Learning er et langsigtet partnerskab mellem alle landets seks professionshøjskoler og LEGO Fonden for at udvikle og fremme en legende tilgang til læring. Partnerskabet udfolder sig i et ambitiøst nationalt udviklingsprogram

Key findings

At etablere Play Lab på Københavns Professionshøjskole
At afholde kompetenceudviklingsforløb for kollegaer
At medvirke til at de studerende oplever legende, kreative og eksperimenterende tilgange til læring.
Short titlePlayful Learning
StatusActive
Effective start/end date01/10/1831/12/21