PMTO for børn og unge med ADHD

Project Details

Description

Videreudvikling af forældretræningsprogrammet PMTO. 25 familier med børn og unge i 13-17 års alderen med ADHD skal igennem et PMTO forløb. Erfaringer deles på konference ultimo 2017.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/1631/12/17

Collaborative partners

 • VIA (lead)
 • Socialstyrelsen (Project partner)
 • Aarhus Kommune (Project partner)
 • Herning Kommune (Project partner)
 • Holstebro Kommune (Project partner)
 • Furesø Kommune (Project partner)
 • Psykologpraksis Kjerholt (Project partner)

Keywords

 • socially endangered youth
 • socially endangered youth
 • ADHD
 • parents

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.