Politiets kompetenceudvikling i lyset af bevægelsen fra Politiets Grunduddannelse til Professionsbachelor i Politivirksomhed

  Project Details

  Description

  Projektet bestod af en analyse af det kompetenceniveau som politiets grunduddannelse og interne efteruddannelse gav i perioden 2001-2011. På det grundlag blev et kompetenceudviklingsbehov identificeret med henblik på efteruddannelse af polititjenestemænd til BA-niveau. Der blev efterfølgende opstillet nogle forslag til kompetenceudviklingsprogrammer for politiet.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/1230/06/13

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Rigspolitiet (Project partner)

  Keywords

  • professionalism
  • professional bachelor programmes

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.