Pop-Op Redaktion på Mit Nørrebro

Project Details

Description

To ugers udgående redaktion bestående af 38 TVMstuderende, der producerer videofortællinger til webmediet Mit Nørrebro.

Layman's description

To ugers udgående redaktion bestående af 38 TVMstuderende, der producerer videofortællinger til webmediet Mit Nørrebro.

Key findings

Praksislæring for 1. semester Tv og Medietilrettelæggerstuderende.
Produktion af video-fortællinger, der er direkte anvendelige på samarbejdspartnerens Mit Nørrebros platforme.
Short titlePopOp
AcronymPoPOp_TVM
StatusFinished
Effective start/end date29/09/2009/10/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.