Positive effekter af at styrke de studerendes studie- og professionsstrategier - og mindre frafald

  Project Details

  Description

  Projektets pædagogiske interventioner tager sigte på at styrke de studerendes valg af passende og brugbare studiestrategier, der kan styrke studieudbyttet og støtte gennemførelsen.
  Der er en overhyppighed af studerende, som falder fra studiet, blandt de med dårlig studieadfærd.
  Den centrale konklusion på projektet er, at det kan lade sig gøre at påvirke de studerendes valg af passende studiestrategier gennem valgte interventioner.
  Det kan samtidig konstateres, at frafaldet i målgruppen i projektperioden er halveret fra 28 studerende til 14 studerende målt i forhold til tilsvarende målgruppe året før.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/1001/02/11

  Keywords

  • professional didactics