Postdoc i projektet "At designe for situeret computational thinking med computationelle ting"

Project Details

Description

Dagens samfund er kendetegnet ved stadigt stigende digitalisering og integrering af teknologi i hverdagen. Rigtigt mange processer og beslutninger i både arbejds- og fritidsliv involverer algoritmer og computerberegninger. Dette stiller krav om en styrkelse af borgernes kompetencer inden for det, der kaldes Computational Thinking: algoritmisk tænkning, kritisk forståelse af de roller, algoritmer kan spille positivt og negativt, og kreativ udvikling af nye, etisk og socialt acceptable algoritmer. Det er en udbredt opfattelse, at computational thinking er en abstrakt og generel tænkemåde, der kan trænes på ét fagområde og anvendes uforandret på andre fagområder. Forskning peger imidlertid på det modsatte: at computational thinking læres situeret, dvs. formes og får indhold både fra det konkrete fagområde og fra den sammenhæng, læringen foregår i. Forskning viser også, at det er lettere og mere motiverende at lære abstraktioner, hvis man bruger fysiske modeller og ting. I projektet At designe for situeret computationel thinking med computationelle ting udvikler og tester vi didaktiske designs, der støtter den situerede læring af computational thinking ved anvendelse af fysiske ting, der kan programmeres. Projektet integrerer teoretisk undersøgelse af computational thinking som situeret med empiriske designeksperimenter på alle uddannelsesniveauer. Herigennem formuleres fokuspunkter for en didaktik for computational thinking.
StatusActive
Effective start/end date01/06/2031/05/23