Prøvedidaktik i professionsuddannelse

Project Details

Description

'Prøvedidaktik i professionsuddannelse' et samlet forsøgsprojekt, der består af to dele: 1) Et uddannelsesdidaktisk projekt, der tilsigter at planlægge, gennemføre og evaluere forsøg med læreruddannelsens kompetencemålsprøver i fagområdet ”Pædagogik og lærerfaglighed” – 2) et forsknings- og udviklingsprojekt, der tilsigter at udvikle viden om almen evalueringsteori og prøvedidaktik i professionsuddannelser generelt. Projektdelene tjener hver sit ærinde – det første handler om den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse, det andet om evaluering, dokumentation og generering af teori om prøver og prøvedidaktik. Tilsammen danner de to projektdele et sammenhængende forsøgsprojekt, der gennem iterative processer gensidigt influerer på hinanden.
Short titlePrøvedidaktik
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1801/01/20

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • evaluation
  • education, professions and jobs
  • action research
  • didactics