Prøvehandling: SUS-skema (studerendes udviklingssamtaler)

Project Details

Description

SUS-skema er en prøvehandling igangsat under udviklingsprojektet 'Bedre overgang mellem teoretisk og klinisk undervisning på VIA Sygeplejerskeuddannelsen'. Formålet med studenterudviklingssamtalerne (SUS) er at bidrage til udvikling af den studerendes refleksioner over egen læreproces, professionsidentitet, egen rolle under uddannelsen samt faglige/professionelle udvikling.
SUS-skemaet er en samtale mellem den studerende, den kliniske vejleder i praktikken og den teoretiske underviser fra VIA. Den studerende skal forud for samtalen have udfyldt et forberedelsesskema (SUS-skema).
Samtalen er en processamtale og ikke en vurderingssamtale, og skal dermed have et udviklingsperspektiv med fokus på refleksioner, og hvordan den studerende kan udvikle sig fagligt og personligt samt danne sin professionsidentitet.
Samtalen afvikles på praktikstedet, hvor den tilknyttede UC-underviser deltager sammen med klinisk vejleder.
Short titleSUS-skema
StatusFinished
Effective start/end date04/01/2131/12/23

Keywords

  • nurse
  • nurse education
  • professional identity