Praksisfaglighed

Project Details

Description

Ansøgerantallet til erhvervsskolerne i Danmark har været faldende de senere år. Dette på trods af, at regeringen har en målsætning om, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse. Derfor har regeringen med andre partier indgået en aftale den 12. juni 2018 om at styrke praksisfagligheden og den erhvervsrettede undervisning i folkeskolen. Antagelsen i aftalen er, at flere praktiske eller musiske fag kan øge elevernes praksisfaglighed.

Projektet indeholder en empirisk undersøgelse af undervisning i madkundskab og håndværk og design i folkeskolen og tømrer- og bageruddannelsen på erhvervsuddannelserne.

Projektets resultater publiceres i 2020.

StatusFinished
Effective start/end date01/02/1930/06/20