Premature aging? - The importance of social factors on aging.

Project Details

Description

Den overordnede idé er at undersøge, hvordan et langt livs sociale og økonomiske udfordringer akkumuleres og manifesterer sig i en aldersrelateret skrøbelighed, som reducerer muligheden for en god seniortilværelse som del af en sund aldring. Dette vil vi belyse med en kombination af kvalitative interviews og registerdata.
Vi vil med det aktuelle studie undersøge forekomst og konsekvenser af aldersrelateret skrøbelighed på Lolland-Falster, et geografisk område kendetegnet ved lav socioøkonomisk status og en gennemsnitlig levetid, som er kortere end gennemsnittet i Danmark. I 2020 var den gennemsnitlige familieindkomst i Lolland kommune 438.710 kr., i hele landet 563.030 og i Gentofte 1.066.451 kr. En borger i Gentofte lever i gennemsnit 5,2 års længere end en borger i Lollands kommune. En borger i Lollands kommune lever i gennemsnit 2,6 år kortere end gennemsnittet for hele Danmark.1
Ulighed i dødelighed er ikke naturgiven og har ikke altid eksisteret. Således viser et nyligt studie, at overdødeligheden på Lolland-Falster ikke var til stede for 50 år siden, men har udviklet sig gradvis siden da.2
Når man lever kortere på Lolland-Falster, er det nærliggende at forestille sig, at man også ældes tidligere.
StatusActive
Effective start/end date01/05/2301/05/26

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.