Prisbilligt solcelletag som komplet klimaskærm

 • Pedersen, Peder Vejsig (Principle researcher)
 • Bro, Per (Co-researcher)
 • Andreasen, Jens Wenzel (Co-researcher)
 • Rasmussen, Klaus Boyer (Co-researcher)
 • Andersen, Søren (Co-researcher)
 • Thøgersen, Lotte (Co-researcher)
 • Blyt, Henrik (Co-researcher)
 • Sørensen, Bo (Co-researcher)
 • Terkelsen, Elsebeth (Co-researcher)
 • katic, Ivan (Co-researcher)
 • Kappel, Karin (Co-researcher)

Project Details

Description

Det foreslåede EUDP projekt gennemføres i samarbejde med Boligforeningen 3B, som skal gennemføre en samlet tagudskiftning af eternittage i Måløv Park afdelingen i Måløv, vest for København med i alt 239 boliger, der er etableret som 2-etagers rækkehuse. Fordi eternittage er en meget prisbillig tagløsning er den normale måde at bruge solceller på i forhold til disse blot at montere solcellerne udenpå eternit elementerne, hvilket også kan gøres på en nogenlunde æstetisk måde. Der er dog ingen tvivl om at ud fra et langsigtet vedligeholdelses synspunkt, vil det altid være problematisk at montere solenergi elementer udenpå almindelige tageelementer, ligesom det også vil være æstetisk bedre med et rent solcelletag, hvor solcellerne faktisk udgør tagets overflade og stadigvæk baserer sig på standardelementer.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/1331/12/15

Collaborative partners

 • VIA (lead)
 • Cenergia Energy Consultants (Project partner)
 • Boligforeningen 3B (Project partner)
 • Måløv Park, afdeling 3044 i boligforeningen 3B (Project partner)
 • Solarplan (Project partner)
 • Dansk Solenergi (Project partner)
 • Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (Project partner)
 • Teknologisk Institut (Project partner)
 • Solar City Copenhagen (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.