Problembaseret personlig kompetenceudvikling til teknologi og digitalisering

Project Details

Description

Industri 4.0 skaber, på tværs af brancher og fagområder, generelt udfordringer der kræver kompetencer til: kompleks problemløsning, kritisk tænkning og kreativitet (World Economic Forum (2016): The Future of Jobs – employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution).
Det er relativt uproblematisk at rekruttere til kurser, der konkret relaterer sig til virksomhedens forretningsudvikling, og som effektivt understøtter omstilling og omsætning af ny viden om teknologi og digitalisering. Men typisk må medarbejderne først se det store 4.0 billede og forstå hvorfor det er vigtigt på det personlige plan, at kunne dokumentere og træne sine personlige formelle kompetencer.

Det er problematisk med formel kompetenceudvikling at ”ramme” den enkelte medarbejders personlige employability og dermed fremme jobsikkerhed gennem det dokumenterede kompetenceniveau. Vores indsatser skal derfor gå på to ben – udvikling af virksomhedens digitale forretning og udvikling af medarbejderens jobsikkerhed gennem dokumenteret udvikling og træning af digitale kompetencer.

Med Learning Factory (Abele, E., Metternich, J., & Tisch, M. (2019). Learning factories: concepts, guidelines, best-practice examples) som metode, vil vi i samarbejde med GTS´ere og private/offentlige virksomheder og brancheforeninger co-designe udvikling og sammenhæng mellem virksomhedens digitale forretning og sikring af den enkelte medarbejders dokumenterede formelle kompetencer.
Short titlePPK Projekt
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/21

Collaborative partners

  • UCL University College (lead)

Keywords

  • technology
  • continuing education
  • product development

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.