Professionel identitetsdannelse i praktikken 

Project Details

Description

Vores undersøgelsesspørgsmål lyder:

Hvordan kan vi skabe læringsaktiviteter for de studerende i praktikken, som opleves relevante og fremmer refleksion og understøtter dannelsen af professionel identitet? 

  Konkret vil vi gøre det ved at introducere dem til Gareth Morgans metaforer og organisationsteori og gennem metoder fra aktionsforskningen få de studerende til at undersøge og reflektere over den organisation de er i, og hvilken professionsfaglighed de ønsker at udvikle under praktikken. 

  Formålet er gennem refleksion at fastholde, at de er i en  læreproces. Ved hjælp af teori og passende forstyrrelser vil vi hjælpe dem til at have et metaperspektiv på deres praktikperiode. Herved vil vi bygge bro mellem studiet og praksis. 
StatusActive
Effective start/end date01/04/2230/06/24