Professions-tværfaglige fællesskaber i et Innovativt og entreprenant Væksthus

Project Details

Description

Projektet ”Professions-tværfaglige fællesskaber i et Innovativt og entreprenant Væksthus" handler om at målrette undervisningen inden for innovation og entreprenørskab mod de studerendes egne virksomhedsinitiativer. Projektet tager afsæt i uddannelsesprogrammet NEXT STEP som er et ECTS-givende inkubationsforløb på et udvalgt semester. For at komme i betragtning skal de studerende udvise en synlig interesse i entreprenørskab og idéskabelse. Ved næste semesters udbud forventes det at forløbet udbydes som et talentforløb.

De studerende modtager undervisning af erfarne entreprenørskabsundervisere fra UCN samtidig med at de sideløbende er koblet til en mentorvirksomhed, som fungerer som sparringspartner. Derudover er der koblet eksterne fonde og iværksætterrådgivere på forløbet

Målet er gennem sparring, mentorordning, networking og erfaringsudveksling, at få flere studerende til at arbejde mod en fuldtidsbeskæftigelse som selvstændig efter endt studie, og fremme den generelle entreprenante forståelse. Samtidigt er formålet også, at fremme foretagsomheden i den brede dannelsesmæssige forståelse, hvor de studerende også kan anvende de tillærte kompetencer, som intraprenører i en virksomhed, til socialøkonomisk virksomhed eller i relation til private virksomheder.

I forbindelse med udviklingsprojektet bliver det relevant, at kunne vurdere de studerende ikke udelukkende på faglige kompetencer bestemt af den enkelte uddannelse og vurderet her med en eksamen, som alle andre studerende. Men det som er udfordringen og problemet er hvordan man kan udvikle på entreprenante kompetencer. Dette projekt har derfor til formål at undersøge og udvikle nye evalueringsformer i forhold til at kunne vurdere entreprenante kompetencer hos de studerende skabt via et professions-tværfagligt fællesskab? Etableringen af de professions-tværfaglige fællesskaber i relation til entreprenørskab sker gennem oprettelsen af et entreprenant væksthus baseret på uddannelsesprogrammet NEXT STEP. Når fokus er på professions-tværfaglie fælleskaber er det med udgangspunkt i dels forskning der peger på potentialet i netop diversiteten, der fremme innovations-højden. (Susanne Justesen)
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1601/01/17

Keywords

  • innovation and entrepreneurship