Project Details

Description

Det overordnede formål med VIAs nye Uddannelsesakademi er at styrke undervisningen og uddannelseskvaliteten gennem tilbud om kompetenceudvikling til undervisere på VIAs professionsuddannelser relateret bredt, så det kan både handle om didaktiske kompetencer, pædagogiske kompetencer, it-kompetencer og viden om nye undervisningsmetoder.

Formålet med følgeforskningen i ramme af Uddannelsesakademiet er skabe indsigt i professionsdidaktisk udvikling for - og kvalificering af undervisere i videregående (professions)uddannelse. I forskningsspørgsmålene spørges ind til, hvilke initiativer og processer, der sættes i gang i Uddannelsesakademiets etableringsfase, og hvordan Uddannelsesakademiet bidrager til professionel udvikling for undervisere på professionsuddannelser, dvs der anlægges både et organisatorisk og et didaktisk fokus. Der er tereotiske referencer til en række udgivelser inden for disse to områder, fx henvises til teorier om organsiatoriske arbejdsgange og beslutninger og til forskning, der undersøger, hvordan man (bedst) kan rammesætte professionelle udviklingsaktiviteter for undervisere. Metodisk er der tale om et mixed methods design, hvor der bl.a. arbejdes med case-undersøgelser gennem interview, dokumentanalyse og observation.
StatusActive
Effective start/end date01/08/2231/12/24

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • education, professions and jobs