Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer (danske fagbøger)

Project Details

Description

Projektet undersøger det danske fag-e-bogsmarked efteråret 2011 i en bibliotekssammenhæng med udlån af e-bogtitler til uddannelsesbrug, og undersøger en central elektronisk ressources relevans i tæt samarbejde med undervisere og uddannelser.
Projektet har inddraget brugere i formidlingen af en e-ressource og en studerende ”reklamerer” for brug af Nursing Reference Center i studiemæssig sammenhæng. Projektet skal medvirke til at sikre et bedre beslutningsgrundlag for VIA Bibliotekerne og for professionshøjskolebibliotekerne i omprioriteringen fra fysiske materialer til digitale.
StatusFinished
Effective start/end date15/06/1131/12/11

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Mødet med Brugeren, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Kulturstyrelsen (Project partner)

Keywords

  • digitalization