Project Details

Description

En professionsbacheloruddannelse uddanner ikke ’blot’ studerende med henblik på at kvalificere dem inden for et bestemt fagområde (som en del af universitetsuddannelserne), men også med henblik på at kvalificere dem inden for en bestemt profession eller i relation til et virke indenfor et (måske bredere) professionelt felt. Som uddannelsesinstitution giver det en forpligtelse til, at uddannelserne også klæder de studerende på til, at de – som studerende såvel som færdiguddannede – kan indgå i professionen, identificere sig med professionen, og være med til at videreudvikle denne med afsæt i relevant viden, færdigheder og kompetencer. Men spørgsmålet er, hvordan professionsuddannelserne (bedst) kan understøtte de studerende i dannelsen og udviklingen af en professionel identitet? For hvordan dannes den individelle professionelle identitet (populært sagt: Hvem er jeg i professionen) og den kollektive professionsidentitet (populært sagt: Hvem er vi i professionen)? Og hvor? Hvad forstås egentlig ved professionsidentitet? Hvad kan være understøttende og omvendt hæmmende? Og hvordan kan vi som professionsuddannelser arbejde didaktisk med dannelse og udvikling af såvel kollektiv professionsidentitet som de studerendes professionelle identitet? Det er omdrejningspunktet for dette forskningsprojekt. Projektet har tre spor, hvor vi vil:
1) undersøge professionsidentitet på tværs af forskellige professionsuddannelser
2) udforske professionsidentitet og udvikle professionsdidaktikken i relation hertil på Ernæring og Sundhedsuddannelsen
3) undersøge professionsidentitet i feltet mellem forskning, uddannelse og profession
Short titleProfessionsidentitet i professionsuddannelserne
StatusActive
Effective start/end date01/03/2230/06/26

Keywords

  • professional didactics
  • professional bachelor programmes
  • professional identity