Professionskapacitet

Project Details

Description

Bredt it-didaktisk komptenceløft af pædagogisk personale, 26 nationale projekter heraf seks projekter i region Sjælland. Projektet har til formål både at styrke læreres og pædagogers kompetencer indenfor it, men også en styrkelse af interne kompetencer i Professionshøjskolerne.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1701/06/18

Collaborative partners

  • (lead)
  • Styrelsen for it og læring (STIL) (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.