Professionsudvikling og uddannelsesforskning

Project Details

Description

I forskningsprogrammet ”Professionsudvikling og uddannelsesforskning” forsker vi i professionsudvikling og grundlaget herfor. Endvidere forsker vi i sammenhængen mellem hvordan undervisere underviser og lærendes læringsudbytte.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1401/01/22

Collaborative partners

 • (lead)
 • Aarhus University (Project partner)
 • Aalborg University (Project partner)
 • Forskergruppen "Lived Religion", Universitet i Agder (Project partner)
 • University of Gothenburg (Project partner)
 • Stockholm University (Project partner)
 • University of California (Project partner)
 • University of Southern Denmark (Project partner)
 • Teknologisk Institut (Project partner)
 • NHL Hogeschool Leeuwarden, Tyskland (Project partner)
 • University of Copenhagen (Project partner)
 • VIA University College (Project partner)
 • Copenhagen Business School (Project partner)
 • University of Oxford (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.