Projekt Dream Steps

Project Details

Description

Projektet omhandler skabelse af sammenhængskraft mellem ungdoms-/erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og overgang til et iværksættermiljø eller arbejdsmarked. Omdrejningspunktet er tilegnelse af iværksætterkompetencer hos studerende under deres studietid og skabelse af den bedst mulige overgang til arbejdsmarked eller etablering af egen virksomhed. Projektet består af en række forskellige undervisningsforløb (5 spor), oprettelse af iværksætterhuse og der vil være en høj grad af vejledning og støtte til studenteriværksætterne gennem hele deres uddannelse fra såvel UCN-medarbejdere som erhvervsfremmeaktører og mentorer fra private virksomheder helt frem til de studerende afslutter deres uddannelse.
StatusActive
Effective start/end date01/03/1831/08/21