Projekt esport

 • Straszek, Christian Lund Nørgaard (Principle researcher)
 • Lindberg, Line (Co-researcher)
 • Rolskov Sloth, Ole (Co-researcher)
 • Damgaard, Mads (Co-researcher)
 • Bay Nielsen, Simon (Co-researcher)
 • Lyngs, Mathias (Co-researcher)
 • Hansen, Frederik Sand (Co-researcher)
 • Lauridsen, Mathias Dyg Hyllested (Co-researcher)
 • Yona, Tomer (Co-researcher)
 • Østergaard, Lars Domino (Co-researcher)

Project Details

Description

Projekt vedrørende forekomsten af smerter i muskler og led blandt unge som dyrker esport i deres fritid. Ligeledes et projekt vedrørende mønstre for fysisk aktivitet blandt unge esportsudøvere. Det drejer sig om spørgeskemabaserede undersøgelser blandt unge esportsudøvere fra Danmark. Disse unge dyrker struktureret esport i deres fritid fx i en forening eller på et semi-professionelt hold.
StatusActive
Effective start/end date01/09/19 → …

Collaborative partners

 • Studerende ved Fysioterapeutuddannelsen, UCN (lead)
 • Israeli Association of Physiotherapists
 • Aalborg University

Keywords

 • activity
 • youth culture
 • movement
 • physically active
 • pains
 • youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.