Project Details

Description

Flipped Classroom didaktikken har de seneste år været genstand for stor interesse, både i undervisningspraksis og i didaktisk forskning. Ved at placere en større grad af undervisningens vidensformidlende indhold udenfor klasserummet, åbner denne didaktik for en ændret tids-prioritering af klasseundervisningen.
Antagelsen er, at denne didaktiske prioritering muliggør styrket læringsudbytte, idet elevernes arbejde i klassen bringes op på højere niveauer i den kognitive læringstaksonomi, sensu Bloom. I et flipped classroom forløb kan de indledende faser (viden og forståelse) således foregå udenfor klassen, og læreren kan koncentrere sin indsats mod at understøtte kognitive processer af højere orden i klasserummet. Med læreren som guide og vejleder styrkes elevernes kompetenceudvikling gennem anvendelse, analyse, syntese og vurdering af det stof, de har fået formidlet gennem videomediet. Den øgede elevaktivering styrker også potentielt elevernes selvstændighed, gennem en øget orientering mod indbyrdes læringsfællesskaber.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1631/12/17

Keywords

  • natural science