Project Details

Description

Projekt Science II har til formål at kvalitetssikre social- og sundhedsuddannelserne gennem udbredelse og afprøvning af en undersøgelsesbaseret pædagogisk/didaktisk undervisningspraksis i naturfag. I projektet står VIA og UCN act2learn for kompetenceudvikling af 100 naturfagsundervisere på 9 SOSU skoler på Fyn og i Jylland. Der skal gennemføres 5 kurser, hvor underviserne bliver introduceret til Inquiry Based Science Education og selv eksperimenterer med undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/2001/11/21

Collaborative partners

  • University College of Nothern Denmark (Project partner) (lead)

Keywords

  • high school level education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.