Project Details

Description

Projektets formål er at forske i nye generiske undervisningsmetoder, der i samarbejde med nordjyske industrivirksomheder og AAU kan bidrage til etablering af et målrettet fysisk og virtuelt læringsmiljø for Industri 4.0 – Smart Factory. Projektet kan løfte undervisernes kompetencer og viden med henblik på, at der i undervisningen kan skabes tranfer mellem teori og praksis, så de studerende opnår læring i tilknytning til ønskede kompetencer.

Teknologileverandører tænkes indarbejdet, så mulige leverandører af elementer til etablering af PTi Smart Factory får adgang til at vidensamarbejde om tekno-logioverførsel, udvikling af kurser og undervisningsmateriale m.m.

Forskningsspørgsmål

”Hvordan kan der med afsæt i Industri 4.0 skabes nye generiske og modellerbare læringsmiljøer, som understøtter at der skabes transfer mellem teori og praksis, samt sikre at studerende opnår færdigheder og kompetencer som efterspørges af de små og mellem store virksomheder - SMV'er."

Forskningshypotesen
"at en fysisk konkretisering af Industri 4.0 – Smart Factory vil styrke såvel forståelsen som anvendelsen af elementerne i Industri 4.0 målrettet nordjyske virksomheder."

Key findings

at forskningsprojektet fører frem til en afklaring af læringsmål, læringsindhold og læringsaktiviteter for UCN PTi Smart Factory.

at de fysiske elementer, som skal indgå i UCN PTi Smart Factory 4.0, er blevet fastlagt.

at alle involverede uddannelser genererer ny viden om Industri 4.0, der kan udbredes og indgå i undervisning på grunduddannelserne inden for it, automa-tion, produktion og PBa PTi samt ved udbydelse af efter- og videreuddannelse hos UCN Act2Learn.

at realisering af UCN PTi Smart Factory og et tæt samarbejde med AAU Smart Production Laboratory samt udvalgte virksomheder tilsammen vil sikre adgang til ny viden og operationalisering af viden om Industri 4.0.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1931/12/19

Collaborative partners

  • Blue Workforce
  • Aalborg University (lead)

Keywords

  • robot technology
  • technology, engineering and IT
  • professional bachelor programmes